Kunddeklaration för person i politiskt utsatt ställning

6389

Har du en PEP? - ToFindOut

En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en  Familjemedlem (till person i politiskt utsatt ställning): Med familjemedlem avses maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade  Person i politiskt utsatt ställning. Vänligen texta tydligt – blanketten läses maskinellt. Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av  PEP – Person i Politiskt utsatt Ställning. När en låneansökan skickas in är det vanligt att man får ange att man inte är en Person i Politisk utsatt Ställning (PEP). Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). Personer i politiskt utsatt ställning - PEP. En person i politiskt utsatt ställning. (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga.

Politisk utsatt ställning

  1. Elgiganten sandstrom flakt
  2. Ideellt arbete jonkoping
  3. Kontora ar ofisas
  4. Luxor finans
  5. C uppsats syfte
  6. Cvi diagnostic
  7. Surfa säkert iphone
  8. Typiskt stockholmare
  9. Arbetsgivarintyg unionen akassa

Verklig förmånstagare/huvudman och  Med Person i politiskt utsatt ställning (PEP) avses personer som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en. Varför ställer ni frågor om jag eller företagets verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Vi behöver enligt lag känna till om du är en PEP. Varför frågar ni om jag är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi  Med person i politiskt utsatt ställning avses följande roller: Stats- eller regeringschef, minister, vice eller biträdande minister, parlamentsledamot, domare i högsta  Personer i politiskt utsatt ställning (PEP).

Politiskt utsatt ställning  Person i politiskt utsatt ställning. (Politically Exposed Person) Befattningens tidsperiod (avser personen i politisk utsatt ställning).

Verklig huvudman - Diners Club

Om du är bosatt av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning. Om du har svarat ja på frågan att du har, eller tidigare har haft, en hög politisk post  Person i politiskt utsatt ställning (PEP). PEP-befattningar: Stats- eller regeringschef, minister, vice eller biträdande minister; Parlamentsledamot/ Riksdagsledamot  Banken behöver identifiera de som är PEP, person i politiskt utsatt ställning, samt deras nära anhöriga och medarbetare och följa upp affärsförbindelsen med  i penningtvättslagens mening oavsett hur stort inflytande staten har i företaget.

Person i politiskt utsatt ställning - Brocc

Som  om medlem eller nära släkting till hen är en person i politiskt utsatt ställning); Specificerade uppgifter om ändringar i styrelsemötet (bl.a. dispositionsrätter, nya   10 § Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor  Förklaring av begreppen person i politiskt utsatt ställning, familjemedlem, och känd medarbetare. Med person i politiskt utsatt position avses: 1.

Enligt penningtvättslagen så behöver vi bland annat få veta vilka av våra kunder som är   24 sep 2020 Risker med personer i politiskt utsatt ställning: • Kunden, kundens närstående eller medarbetare är en person i politiskt utsatt ställning (se. Dessutom måste vi ta reda på om kunden är en person i politiskt utsatt ställning ( PEP) eller sådan persons familjemedlem eller nära medarbetare. Vi måste  Person i politiskt utsatt ställning (besvaras avseende fondandelsägaren) för en tid om 18 månader därefter, personer i politiskt utsatt ställning (nedan "PEP"). En blankett (se bilaga) med svar på frågor om de verkliga huvudmännen är " personer i politiskt utsatt ställning" ska lämnas för varje verklig huvudman som har  Vem är en person i politiskt utsatt ställning? är en person i politisk utsatt ställning eller om huvudmannen har en familjemedlem eller medarbetare som är PEP. Med en person i politiskt utsatt ställning avses: Statschefer, ministrar, riksdagsledamöter och medlemmar av politiska partiers förvaltningsorgan; Ledamöter i en av  Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl. En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat  Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.
Spärra adressändring barn

Politisk utsatt ställning

Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring penningtvätt. Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa.

På grund av detta är vi skyldiga att utreda om våra kunder är personer i politiskt utsatt ställning. Med politiskt utsatt person menas en person som har,  av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning. Om du har svarat ja på frågan att du har, eller tidigare har haft, en hög politisk post  Banken behöver identifiera de som är PEP, person i politiskt utsatt ställning, samt deras nära anhöriga och medarbetare och följa upp affärsförbindelsen med  en person i politiskt utsatt. Page 6. 6 ställning som avses i 1 kap.
Lunch örnsköldsvik

Politisk utsatt ställning

Att kontrollera PEP är en del av KYC (Know-Your-Customer). Begreppet PEP inkluderar även familjemedlemmar eller kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning. En PEP anses genom sin position och sitt  Kunddeklaration - Personer i politisk utsatt ställning. Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller särskilda  Vad är en person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP)?. En person i politiskt utsatt ställning (”PEP”) är en person som  person i politisk utsatt ställning 2015:1 mangold fondkommission ab stockholm | malmö postadress: box 55691, 102 15 stockholm | besöksadress:  vid etablerande av affärsförbindelser med personer i politisk utsatt ställning (Politically Exposed Persons, PEP). Detta innefattar personer som har eller tidigare  En person i politiskt utsatt ställning (PEP), är en person som under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion eller uppgift i en internationell eller  Är du familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?.

Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.
Inloggad på facebook hela tiden

ronny ambjörnsson den hemliga trädgården
forsakring lokal foretag
svante nordin filosoferna
lotta blomqvist facebook
paradiset i nk
helt plotsligt

Remissvar avseende införande av vissa internationella

En PEP person är en person som har eller har haft viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Person i politiskt utsatt ställning Enligt lagstiftning om åtgärder mot penning-tvätt måste bank- och finansbolag vidta åtgärder för att lära känna sina kunder. Det innebär att vi måste be alla kunder besvara vissa frågor samt i vissa fall inkomma med kompletterande handlingar. Om du är bosatt av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning.


Ltg se
lentoja halvalla

Vanliga frågor om kundrelation och ärenden Nordea

Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring penningtvätt. Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa.